Pravidla poskytovatele


Jezdecký výcvik ve skupině od 8 let


Celoroční jezdecký výcvik pod vedením instruktora jezdectví pro děti od 8 let i dospělé (max. 80 kg). Docházka na jezdecký kurz je minimálně 5 měsíců. Škola zahrnuje teoretickou i praktickou výuku - péče o koně, postrojování-sedlání a především jezdecký výcvik. Při 90 minutovém programu je minimální doba výcviku 50 minut. Výcvik probíhá na venkovním kolbišti 20x40, nebo 50x75 m s pískovým povrchem, nebo jezdecké hale. Instruktor jezdectví s licencí trénuje maximálně 3 jezdce v jednom lotu, tak aby se mohl každému dostatečně věnovat a byla zajištěna maximální bezpečnost. Jezdci jsou rozděleni do skupin dle jejich aktuálních jezdeckých schopností a věku. Nabízíme úrovně výcviku "hobby" a "profi". Jezdci musí být vybaveni jezdeckými kalhotami, botami s hladkou podrážkou (ne letní plátěné boty), jezdeckou helmou, ochrannou vestou a rukavicemi. Jezdecké kurzy jsou celoroční. Výše platby dle aktuálně platného ceníku. Pro děti mladší 8mi let, nebo méně fyzicky zdatné nabízíme základní výuku sedu a ovládání koně v kruhové jízdárně, nebo lonži a jezdecká školka od 4 let. Nabízíme možnost nezávazné návštěvy jezdeckého areálu a zkušební lekci ZDARMA.


Individuální výcvik


Pro děti od 8 let

Individuální výcvik jezdce - instruktor jezdectví trénuje pouze jednu dvojici jezdce a koně na kolbišti. V začátcích je výcvik kombinovám samostatným vedením koně a vedením koně na lonžovací oprati. Jedná se o intenzivní přípravu jezdce. Dbáme na precizní nastavení sedu a rovnováhy jezdce a základy drezurního ježdění nezbytné pro skokový trénink. Jezdec dochází pravidelně (dle domluvy) 1-3x týdně, standardem ve výcviku je stejný instruktor a ve většině lekcí použití jednoho koně. Doporučujeme pro ambiciozní jezdce, kteří chtějí rychle dosáhnout dobré jezdecké kondice a směřují na sportovní úroveň. Výcviková hodina trvá 45 - 60 min. dle náročnosti tréninku. Cena dle aktuálního ceníku.

3. Jezdecké hry Kozolupy u Plzně

Jezdecká školka


Pro děti od 4 do 10 let


Vážení klienti, připravili jsme pro vás novou jezdeckou aktivitu s názvem Jezdecká školka pro děti od 7 let. Výběr dítěte po osobní konzultaci s rodiči. Cílem je rozvoj jezdeckých dovednosti získaných např. v programu Pony školka, se samostatným vedením koně (krok, klus, cval) na malé pískové jízdárně 22x17 m a část lekce se věnuji i výcviku na lonži. Jízdu na koni předchází péče o koně ve stáji ů čištění, sedlání. Program trvá celkem 60 minut, jezdec má koně k dispozici 40 minut jízdy. Doba docházky do kurzu je 5-12 měsíců, doporučujeme docházku 2x týdně, platba min. 5 měsíců dle aktuálně platného ceníku.

Výcvik na lonži


Pro děti a dospělé do 75 Kg

Jízda na koni - 30 min. na pískovém povrchu s využitím lonžovací opratě. Jezdec - začátečník se učí korektnímu, vyváženému sedu a používání pomůcek k ovládání koně - instruktor jezdectví dále vede - ovládá koně hlasovými a vizuálními pomůckami. Tento výcvik se využívá zpravidla pro začínající jezdce i mírně pokročilé jezdce od 4 let a cílem je připravit jezdce na samostatné vedení koně na kolbišti a získání jistoty.


Relaxační jízda s vodičem


Od 2 let věku do 75 kg

30, nebo 60 minut trvající vycházka do okolí areálu na koni sedlaném voltižními madly pro pohodlné držení rukama, koně vede školený pracovník, zapůjčení jezdecké helmy samozřejmostí v ceně. Výška koně po předchozí dolmuvě. Také je možno využít anglické sedlo.

Jezdecké soustředění


Víkendové i týdenní jezdecká soustředění pro děti od 8 let v Jezdecké škole Kozolupy probíhají ve školním roce i o letních prázdninách. Informace pro Vás a termíny naleznete ZDE

3. Jezdecké hry Kozolupy u Plzně

Hipoterapie

Hipoterapie je léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Jak probíhá terapeutická jednotka

Pouze v individuální formě, tzn. s každým klientem pracuje jeden terapeut. Terapeutická jednotka hipoterapie obvykle trvá 15–20 minut ve frekvenci 2krát týdně, záleží na zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli. Celkové trvání by mělo být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz (např. dětská mozková obrna) hipoterapie se může aplikovat až několik let.